1964 yılında Özer Makine ismiyle kurulan firma 1981 yılında Karatay Sanayisine taşınarak ticari ismini Köylü Tarım Makineleri olarak değiştirmiştir. 1995 yılında şirketleşen Köylü Tarım 1997’de 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde halen faaliyetini sürdürdüğü fabrikasına taşınmıştır. Köylü Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1.800 m² kapalı toplam 4.000 m² bir alanda üretimini sürdürmektedir.
Tüm ürünleri TSE ve TÜVCert kriterlerine göre üreten Köylü Tarım, yüksek kalite standartlarındaki ürünlerini uygun fiyatlarla Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar Kooperatifleri ve 250’nin üzerindeki bayileri aracılığı ile müşterilerine arz etmektedir. Köylü Tarım, başta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna, Uruguay, Bulgaristan, Makedonya, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve Yemen olmak üzere 4 kıtadan pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır.
Kurulduğu günden beri sürekli gelişim felsefesi ile hareket eden Köylü Tarım, sürekli geliştirdiği üretim teknolojisinin yanı sıra insan kaynaklarına da yatırım yaparak daima en iyiyi üretmeyi hedeflemektedir.

TOPLAM KALİTE

İşletmemiz baş döndürücü süratle artan teknolojik gelişmeye ayak uydurmak için kalite uygulamalarına önem vermekte ve sektöründe lider olmayı amaçlamaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap veren “ekonomik (makul fiyatlı) mal KALİTELİ maldır” anlayışından yola çıkarak, müşteri memnuniyetini ana hedef olarak seçmiştir. Bu amaçtan yola çıkarak üretimde “sıfır hatayı” hedefleyen ve Dünya standardı TS-EN-ISO 9001 belgesini 2001 yılı itibariyle almıştır.

Organizasyon kültürünün toplam kalite anlayışına uygun hale getirilmesi ile kuruluşun rekabet gücünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi temel amacımızdır. Bu amaçtan yola çıkarak kalite politikası izlenmekte ve eğitimler güncellenmektedir. Yanı sıra hammaddeden, müşteriye teslime kadar geçen her üretim aşamasındaki kalite denetimleriyle müşteri isteğine uygun, kaliteli mal üretimi faaliyeti değerlendirilmektedir. Böylelikle işletme sektördeki yerimizi koruma ve sürdürmeyi, kendi kendimizin rakibi olma noktasına gelmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla en üst yöneticiden, en kıdemsiz personele kadar “sektörde lider olma” ve “müşteri memnuniyeti” ilkelerine inanmış, benimsemiş bir kadro ile geleceğe güvenle bakmaktadır.